2006-09-22 15:55:25 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Valdistrikt Ålidhem Södra

Valdeltagande
2006: 74,95%
+3,22%
2002: 71,73%

6,83%
M
6,63%
C
8,08%
FP
5,58%
KD
33,85%
S
15,00%
V
15,29%
MP
8,08%
RS
0,67%
ÖVR

Valdistrikt Ålidhem Södra

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 71 6,83 40 4,36
C Centerpartiet 69 6,63 51 5,56
FP Folkpartiet liberalerna 84 8,08 93 10,14
KD Kristdemokraterna 58 5,58 42 4,58
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 352 33,85 305 33,26
V Vänsterpartiet 156 15,00 198 21,59
MP Miljöpartiet de gröna 159 15,29 89 9,71
RS Rättvisepartiet Socialisterna 84 8,08
ÖVR Övriga partier 7 0,67 99 10,80

Valdistrikt Ålidhem Södra

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 1040 917
Ogiltiga röster blanka 27
Ogiltiga röster övriga 1 37
Summa avgivna röster 1068 954
Röstberättigade 1425 1330
Valdeltagande 74,95% 71,73%