2006-09-25 18:42:10 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Valdistrikt Moskosel

Valdeltagande
2006: 79,24%
-0,06%
2002: 79,30%

3,28%
M
3,54%
C
2,02%
FP
0,00%
KD
79,80%
S
8,84%
V
0,76%
MP
1,77%
ÖVR

Valdistrikt Moskosel

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 13 3,28 13 3,03
C Centerpartiet 14 3,54 24 5,59
FP Folkpartiet liberalerna 8 2,02 12 2,80
KD Kristdemokraterna 0 0,00 1 0,23
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 316 79,80 311 72,49
V Vänsterpartiet 35 8,84 57 13,29
MP Miljöpartiet de gröna 3 0,76 8 1,86
ÖVR Övriga partier 7 1,77 3 0,70

Valdistrikt Moskosel

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 396 429
Ogiltiga röster blanka 1
Ogiltiga röster övriga 0 4
Summa avgivna röster 397 433
Röstberättigade 501 546
Valdeltagande 79,24% 79,30%