2006-10-02 13:12:07 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Landsting Stockholms län

Valdeltagande
2006: 79,11%
+1,53%
2002: 77,58%

35,70%
M
3,95%
C
10,22%
FP
5,96%
KD
27,38%
S
6,59%
V
6,56%
MP
0,84%
Fi
2,81%
ÖVR
Samtliga 1143 distrikt räknade.

Landsting Stockholms län

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 407322 35,70 55 259597 23,81 37
C Centerpartiet 45082 3,95 6 24161 2,22 0
FP Folkpartiet liberalerna 116564 10,22 16 180043 16,52 26
KD Kristdemokraterna 68025 5,96 9 75928 6,96 11
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 312486 27,38 43 374690 34,37 54
V Vänsterpartiet 75231 6,59 10 100306 9,20 14
MP Miljöpartiet de gröna 74837 6,56 10 50469 4,63 7
Fi Feministiskt initiativ 9539 0,84 0
ÖVR Övriga partier 32017 2,81 0 24972 2,29 0

Landsting Stockholms län

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 1141103 1090166
Ogiltiga röster blanka 21185
Ogiltiga röster övriga 365 17207
Summa avgivna röster 1162653 1107373
Röstberättigade 1469688 1427328
Valdeltagande 79,11% 77,58%