2006-09-28 12:50:04 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Landsting Uppsala län

Valdeltagande
2006: 80,48%
+1,77%
2002: 78,71%

25,08%
M
10,30%
C
10,46%
FP
6,50%
KD
31,39%
S
6,49%
V
5,88%
MP
0,31%
SPI
1,98%
SD
1,34%
USP
0,26%
ÖVR
Samtliga 201 distrikt räknade.

Landsting Uppsala län

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 48462 25,08 18 29296 15,95 12
C Centerpartiet 19898 10,30 8 15821 8,61 6
FP Folkpartiet liberalerna 20204 10,46 8 27420 14,93 11
KD Kristdemokraterna 12555 6,50 5 13613 7,41 5
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 60655 31,39 23 66825 36,38 27
V Vänsterpartiet 12543 6,49 5 16214 8,83 7
MP Miljöpartiet de gröna 11368 5,88 4 8504 4,63 3
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 606 0,31 0 1565 0,85 0
SD Sverigedemokraterna 3831 1,98 0 2143 1,17 0
USP Upplands sjukvårdsparti 2586 1,34 0 756 0,41 0
ÖVR Övriga partier 508 0,26 0 1516 0,83 0

Landsting Uppsala län

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 193216 183673
Ogiltiga röster blanka 5470
Ogiltiga röster övriga 75 4505
Summa avgivna röster 198761 188178
Röstberättigade 246962 239079
Valdeltagande 80,48% 78,71%