2006-09-27 12:41:36 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Landsting Södermanlands län

Valdeltagande
2006: 78,59%
+1,23%
2002: 77,36%

22,27%
M
7,17%
C
7,56%
FP
6,52%
KD
42,63%
S
5,35%
V
5,07%
MP
0,89%
sjuk
2,23%
SD
0,31%
ÖVR
Samtliga 181 distrikt räknade.

Landsting Södermanlands län

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 34865 22,27 15 21834 14,43 10
C Centerpartiet 11229 7,17 5 9785 6,47 4
FP Folkpartiet liberalerna 11841 7,56 5 17709 11,70 8
KD Kristdemokraterna 10202 6,52 4 12180 8,05 5
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 66748 42,63 29 69475 45,91 30
V Vänsterpartiet 8375 5,35 4 11529 7,62 5
MP Miljöpartiet de gröna 7930 5,07 3 7166 4,74 3
sjuk Sjukvårdspartiet 1398 0,89 0
SD Sverigedemokraterna 3489 2,23 0 694 0,46 0
ÖVR Övriga partier 482 0,31 0 957 0,63 0

Landsting Södermanlands län

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 156559 151329
Ogiltiga röster blanka 4655
Ogiltiga röster övriga 66 3378
Summa avgivna röster 161280 154707
Röstberättigade 205215 199973
Valdeltagande 78,59% 77,36%