2006-09-27 15:58:22 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Landsting Östergötlands län

Valdeltagande
2006: 80,96%
+2,18%
2002: 78,78%

21,42%
M
7,05%
C
6,47%
FP
6,82%
KD
33,78%
S
5,10%
V
4,29%
MP
1,89%
SPI
11,16%
VL
1,83%
SD
0,19%
ÖVR
Samtliga 290 distrikt räknade.

Landsting Östergötlands län

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 55026 21,42 23 40013 16,23 17
C Centerpartiet 18105 7,05 7 17383 7,05 7
FP Folkpartiet liberalerna 16613 6,47 7 26766 10,86 11
KD Kristdemokraterna 17530 6,82 7 24093 9,77 10
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 86767 33,78 35 103131 41,84 44
V Vänsterpartiet 13092 5,10 5 18338 7,44 8
MP Miljöpartiet de gröna 11026 4,29 5 10400 4,22 4
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 4850 1,89 0 4946 2,01 0
VL Vrinnevilistan 28677 11,16 12
SD Sverigedemokraterna 4694 1,83 0
ÖVR Övriga partier 494 0,19 0 1410 0,57 0

Landsting Östergötlands län

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 256874 246480
Ogiltiga röster blanka 7294
Ogiltiga röster övriga 232 6807
Summa avgivna röster 264400 253287
Röstberättigade 326572 321501
Valdeltagande 80,96% 78,78%