2006-09-27 13:00:01 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Landsting Jönköpings län

Valdeltagande
2006: 80,46%
+0,92%
2002: 79,54%

21,67%
M
10,20%
C
5,57%
FP
16,65%
KD
35,71%
S
4,41%
V
2,86%
MP
2,92%
ÖVR
Samtliga 238 distrikt räknade.

Landsting Jönköpings län

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 43351 21,67 19 30157 15,43 13
C Centerpartiet 20411 10,20 9 19652 10,06 8
FP Folkpartiet liberalerna 11138 5,57 5 16196 8,29 7
KD Kristdemokraterna 33308 16,65 14 35987 18,41 16
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 71435 35,71 30 74896 38,32 32
V Vänsterpartiet 8812 4,41 4 10624 5,44 5
MP Miljöpartiet de gröna 5728 2,86 0 5288 2,71 0
ÖVR Övriga partier 5844 2,92 0 2642 1,35 0

Landsting Jönköpings län

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 200027 195442
Ogiltiga röster blanka 5600
Ogiltiga röster övriga 98 4501
Summa avgivna röster 205725 199943
Röstberättigade 255676 251389
Valdeltagande 80,46% 79,54%