2006-09-27 14:48:28 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Landsting Kronobergs län

Valdeltagande
2006: 79,87%
+1,22%
2002: 78,65%

23,10%
M
13,49%
C
6,15%
FP
8,30%
KD
36,15%
S
6,80%
V
3,60%
MP
2,40%
ÖVR
Samtliga 131 distrikt räknade.

Landsting Kronobergs län

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 25005 23,10 10 16875 15,99 7
C Centerpartiet 14604 13,49 7 14526 13,77 7
FP Folkpartiet liberalerna 6653 6,15 3 9448 8,95 4
KD Kristdemokraterna 8984 8,30 4 10057 9,53 4
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 39122 36,15 16 41120 38,97 18
V Vänsterpartiet 7363 6,80 3 8903 8,44 4
MP Miljöpartiet de gröna 3901 3,60 2 3615 3,43 1
ÖVR Övriga partier 2600 2,40 0 962 0,91 0

Landsting Kronobergs län

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 108232 105506
Ogiltiga röster blanka 3665
Ogiltiga röster övriga 15 2892
Summa avgivna röster 111912 108398
Röstberättigade 140113 137816
Valdeltagande 79,87% 78,65%