2006-09-27 13:19:34 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Landsting Kalmar län

Valdeltagande
2006: 79,63%
+0,73%
2002: 78,90%

18,72%
M
12,55%
C
5,21%
FP
10,61%
KD
40,68%
S
5,78%
V
3,17%
MP
3,27%
ÖVR
Samtliga 187 distrikt räknade.

Landsting Kalmar län

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 26902 18,72 13 18447 13,02 9
C Centerpartiet 18029 12,55 9 18294 12,92 9
FP Folkpartiet liberalerna 7491 5,21 4 10650 7,52 5
KD Kristdemokraterna 15238 10,61 7 20165 14,24 9
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 58439 40,68 28 57317 40,47 26
V Vänsterpartiet 8311 5,78 4 10543 7,44 5
MP Miljöpartiet de gröna 4554 3,17 2 4092 2,89 0
ÖVR Övriga partier 4705 3,27 0 2126 1,50 0

Landsting Kalmar län

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 143669 141634
Ogiltiga röster blanka 4379
Ogiltiga röster övriga 52 3755
Summa avgivna röster 148100 145389
Röstberättigade 185975 184260
Valdeltagande 79,63% 78,90%