2006-09-26 13:52:01 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Landsting Blekinge län

Valdeltagande
2006: 81,09%
+0,29%
2002: 80,80%

20,34%
M
8,08%
C
7,77%
FP
5,32%
KD
42,29%
S
5,86%
V
3,56%
MP
6,59%
SD
0,19%
ÖVR
Samtliga 108 distrikt räknade.

Landsting Blekinge län

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 19160 20,34 10 13812 14,73 7
C Centerpartiet 7608 8,08 4 6805 7,26 3
FP Folkpartiet liberalerna 7320 7,77 3 10046 10,72 5
KD Kristdemokraterna 5016 5,32 2 7523 8,02 4
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 39845 42,29 21 41954 44,75 22
V Vänsterpartiet 5523 5,86 2 7848 8,37 4
MP Miljöpartiet de gröna 3353 3,56 2 3148 3,36 2
SD Sverigedemokraterna 6204 6,59 3 2415 2,58 0
ÖVR Övriga partier 182 0,19 0 201 0,21 0

Landsting Blekinge län

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 94211 93752
Ogiltiga röster blanka 2706
Ogiltiga röster övriga 35 2101
Summa avgivna röster 96952 95853
Röstberättigade 119562 118630
Valdeltagande 81,09% 80,80%