2006-09-27 16:58:42 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Landsting Skåne län

Område M C FP KD S V MP SPI Skåfe SLS SD ÖVR BLANK OG VDT
Mellankretsen 25,99% 6,79% 10,69% 3,84% 33,48% 4,89% 5,46% 1,30% 0,01% 0,32% 6,60% 0,64% 2,37% 0,04% 80,78%
Nordostkretsen 21,25% 9,40% 8,60% 6,96% 38,52% 3,91% 3,30% 1,31% 0,03% 0,29% 5,91% 0,53% 2,95% 0,07% 77,87%
Nordvästkretsen 31,19% 5,60% 7,32% 6,11% 32,54% 3,07% 3,63% 2,76% 0,01% 0,31% 7,10% 0,36% 2,42% 0,04% 77,44%
Sydostkretsen 29,02% 10,59% 5,83% 4,88% 32,83% 2,99% 3,42% 1,12% 0,00% 1,62% 6,83% 0,87% 3,24% 0,03% 76,74%
Sydvästkretsen I 26,35% 2,24% 8,41% 2,84% 36,78% 6,30% 6,02% 3,37% 0,00% 0,17% 5,97% 1,53% 1,91% 0,04% 72,61%
Sydvästkretsen II 36,57% 4,03% 7,77% 4,44% 30,94% 2,01% 2,52% 3,25% 0,02% 0,08% 7,41% 0,95% 1,93% 0,03% 83,08%