2006-09-27 16:58:42 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Landsting Skåne län

Valdeltagande
2006: 77,63%
+1,71%
2002: 75,92%

27,92%
M
5,89%
C
8,46%
FP
4,71%
KD
34,40%
S
4,20%
V
4,39%
MP
2,28%
SPI
0,01%
Skåfe
0,35%
SLS
6,58%
SD
0,81%
ÖVR
Samtliga 773 distrikt räknade.

Landsting Skåne län

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 195014 27,92 43 128372 19,48 31
C Centerpartiet 41154 5,89 9 35205 5,34 9
FP Folkpartiet liberalerna 59065 8,46 13 75786 11,50 19
KD Kristdemokraterna 32878 4,71 7 44028 6,68 11
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 240312 34,40 53 264195 40,10 64
V Vänsterpartiet 29325 4,20 7 39539 6,00 10
MP Miljöpartiet de gröna 30670 4,39 7 22414 3,40 5
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 15900 2,28 0 17758 2,70 0
Skåfe Skånefederalisterna 79 0,01 0 169 0,03 0
SLS Skåne läns sjukvårdsparti 2469 0,35 0
SD Sverigedemokraterna 45945 6,58 10
ÖVR Övriga partier 5679 0,81 0 31364 4,76 0

Landsting Skåne län

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 698490 658830
Ogiltiga röster blanka 17067
Ogiltiga röster övriga 302 16068
Summa avgivna röster 715859 674898
Röstberättigade 922094 888965
Valdeltagande 77,63% 75,92%