2006-09-27 16:58:42 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Landsting Skåne län

Valda ledamöterValkrets

Moderata Samlingspartiet

Personuppgift borttagenMellankretsen
Personuppgift borttagenSydostkretsen
Personuppgift borttagenSydvästkretsen I
Personuppgift borttagenSydvästkretsen I
Personuppgift borttagenNordvästkretsen
Personuppgift borttagenMellankretsen
Personuppgift borttagenMellankretsen
Personuppgift borttagenNordostkretsen
Personuppgift borttagenMellankretsen
Personuppgift borttagenNordostkretsen
Personuppgift borttagenSydvästkretsen I
Personuppgift borttagenSydvästkretsen II
Personuppgift borttagenMellankretsen
Personuppgift borttagenMellankretsen
Personuppgift borttagenMellankretsen
Personuppgift borttagenNordostkretsen
Personuppgift borttagenSydvästkretsen I
Personuppgift borttagenSydvästkretsen II
Personuppgift borttagenSydvästkretsen II
Personuppgift borttagenNordvästkretsen
Personuppgift borttagenNordvästkretsen
Personuppgift borttagenMellankretsen
Personuppgift borttagenSydvästkretsen I
Personuppgift borttagenNordvästkretsen
Personuppgift borttagenNordostkretsen
Personuppgift borttagenSydostkretsen
Personuppgift borttagenSydvästkretsen II
Personuppgift borttagenNordvästkretsen
Personuppgift borttagenSydvästkretsen I
Personuppgift borttagenSydvästkretsen II
Personuppgift borttagenNordvästkretsen
Personuppgift borttagenNordvästkretsen
Personuppgift borttagenNordvästkretsen
Personuppgift borttagenSydvästkretsen I
Personuppgift borttagenNordvästkretsen
Personuppgift borttagenNordostkretsen
Personuppgift borttagenSydvästkretsen I
Personuppgift borttagenSydostkretsen
Personuppgift borttagenSydvästkretsen I
Personuppgift borttagenSydvästkretsen II
Personuppgift borttagenSydostkretsen
Personuppgift borttagenMellankretsen
Personuppgift borttagenNordvästkretsen

Centerpartiet

Personuppgift borttagenSydostkretsen
Personuppgift borttagenSydvästkretsen II
Personuppgift borttagenSydvästkretsen I
Personuppgift borttagenMellankretsen
Personuppgift borttagenMellankretsen
Personuppgift borttagenNordvästkretsen
Personuppgift borttagenNordvästkretsen
Personuppgift borttagenNordostkretsen
Personuppgift borttagenNordostkretsen

Folkpartiet liberalerna

Personuppgift borttagenNordostkretsen
Personuppgift borttagenMellankretsen
Personuppgift borttagenNordvästkretsen
Personuppgift borttagenSydvästkretsen I
Personuppgift borttagenNordostkretsen
Personuppgift borttagenSydostkretsen
Personuppgift borttagenSydvästkretsen II
Personuppgift borttagenMellankretsen
Personuppgift borttagenMellankretsen
Personuppgift borttagenMellankretsen
Personuppgift borttagenSydvästkretsen I
Personuppgift borttagenSydvästkretsen I
Personuppgift borttagenNordvästkretsen

Kristdemokraterna

Personuppgift borttagenMellankretsen
Personuppgift borttagenNordostkretsen
Personuppgift borttagenSydvästkretsen II
Personuppgift borttagenNordvästkretsen
Personuppgift borttagenNordvästkretsen
Personuppgift borttagenSydostkretsen
Personuppgift borttagenSydvästkretsen I

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Personuppgift borttagenSydvästkretsen I
Personuppgift borttagenMellankretsen
Personuppgift borttagenSydvästkretsen I
Personuppgift borttagenMellankretsen
Personuppgift borttagenNordvästkretsen
Personuppgift borttagenSydostkretsen
Personuppgift borttagenSydvästkretsen II
Personuppgift borttagenMellankretsen
Personuppgift borttagenSydvästkretsen I
Personuppgift borttagenSydvästkretsen II
Personuppgift borttagenNordvästkretsen
Personuppgift borttagenNordvästkretsen
Personuppgift borttagenNordostkretsen
Personuppgift borttagenNordvästkretsen
Personuppgift borttagenSydvästkretsen I
Personuppgift borttagenSydvästkretsen II
Personuppgift borttagenNordostkretsen
Personuppgift borttagenMellankretsen
Personuppgift borttagenSydostkretsen
Personuppgift borttagenSydostkretsen
Personuppgift borttagenSydvästkretsen I
Personuppgift borttagenMellankretsen
Personuppgift borttagenNordvästkretsen
Personuppgift borttagenMellankretsen
Personuppgift borttagenNordostkretsen
Personuppgift borttagenSydvästkretsen I
Personuppgift borttagenNordostkretsen
Personuppgift borttagenMellankretsen
Personuppgift borttagenNordostkretsen
Personuppgift borttagenNordostkretsen
Personuppgift borttagenNordvästkretsen
Personuppgift borttagenSydvästkretsen II
Personuppgift borttagenSydvästkretsen I
Personuppgift borttagenNordostkretsen
Personuppgift borttagenSydvästkretsen II
Personuppgift borttagenMellankretsen
Personuppgift borttagenMellankretsen
Personuppgift borttagenSydvästkretsen I
Personuppgift borttagenSydvästkretsen I
Personuppgift borttagenNordvästkretsen
Personuppgift borttagenMellankretsen
Personuppgift borttagenMellankretsen
Personuppgift borttagenNordostkretsen
Personuppgift borttagenSydvästkretsen I
Personuppgift borttagenSydostkretsen
Personuppgift borttagenNordvästkretsen
Personuppgift borttagenSydvästkretsen I
Personuppgift borttagenNordvästkretsen
Personuppgift borttagenNordvästkretsen
Personuppgift borttagenNordvästkretsen
Personuppgift borttagenNordostkretsen
Personuppgift borttagenMellankretsen
Personuppgift borttagenSydvästkretsen I

Vänsterpartiet

Personuppgift borttagenSydvästkretsen I
Personuppgift borttagenNordvästkretsen
Personuppgift borttagenNordostkretsen
Personuppgift borttagenMellankretsen
Personuppgift borttagenSydvästkretsen I
Personuppgift borttagenMellankretsen
Personuppgift borttagenSydvästkretsen I

Miljöpartiet de gröna

Personuppgift borttagenSydvästkretsen I
Personuppgift borttagenNordostkretsen
Personuppgift borttagenMellankretsen
Personuppgift borttagenNordvästkretsen
Personuppgift borttagenSydvästkretsen I
Personuppgift borttagenMellankretsen
Personuppgift borttagenSydvästkretsen II

Sverigedemokraterna

Personuppgift borttagenSydostkretsen
Personuppgift borttagenNordostkretsen
Personuppgift borttagenMellankretsen
Personuppgift borttagenSydvästkretsen II
Personuppgift borttagenSydvästkretsen I
Personuppgift borttagenNordvästkretsen
Personuppgift borttagenMellankretsen
Personuppgift borttagenNordvästkretsen
Personuppgift borttagenSydvästkretsen I
Personuppgift borttagenNordvästkretsen