2006-09-27 11:08:02 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Landsting Hallands län

Valdeltagande
2006: 80,73%
+1,35%
2002: 79,38%

27,48%
M
12,44%
C
8,14%
FP
6,21%
KD
31,61%
S
4,42%
V
3,54%
MP
3,45%
SPI
2,57%
SD
0,03%
Senp
0,11%
ÖVR
Samtliga 180 distrikt räknade.

Landsting Hallands län

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 47778 27,48 20 31747 19,25 14
C Centerpartiet 21637 12,44 9 20007 12,13 9
FP Folkpartiet liberalerna 14159 8,14 6 19403 11,76 8
KD Kristdemokraterna 10800 6,21 5 13810 8,37 6
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 54960 31,61 23 57652 34,95 25
V Vänsterpartiet 7691 4,42 3 9513 5,77 4
MP Miljöpartiet de gröna 6158 3,54 3 5718 3,47 2
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 5994 3,45 2 6275 3,80 3
SD Sverigedemokraterna 4463 2,57 0
Senp Seniorpartiet 57 0,03 0
ÖVR Övriga partier 198 0,11 0 819 0,50 0

Landsting Hallands län

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 173895 164944
Ogiltiga röster blanka 5489
Ogiltiga röster övriga 54 4337
Summa avgivna röster 179438 169281
Röstberättigade 222267 213245
Valdeltagande 80,73% 79,38%