2006-09-27 11:41:38 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Landsting Västra Götalands län

Valdeltagande
2006: 78,07%
+1,38%
2002: 76,69%

23,12%
M
7,40%
C
8,82%
FP
7,55%
KD
33,81%
S
6,38%
V
5,20%
MP
3,63%
SPVG
0,54%
SPI
2,68%
SD
0,87%
ÖVR
Samtliga 1052 distrikt räknade.

Landsting Västra Götalands län

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 210317 23,12 36 136463 15,61 24
C Centerpartiet 67297 7,40 11 54848 6,28 10
FP Folkpartiet liberalerna 80256 8,82 14 114228 13,07 20
KD Kristdemokraterna 68718 7,55 12 82404 9,43 15
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 307585 33,81 52 310624 35,54 55
V Vänsterpartiet 58046 6,38 10 76254 8,73 13
MP Miljöpartiet de gröna 47297 5,20 8 35640 4,08 6
SPVG Sjukvårdspartiet - Västra Götaland 33067 3,63 6 33108 3,79 6
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 4927 0,54 0 5950 0,68 0
SD Sverigedemokraterna 24369 2,68 0 10002 1,14 0
ÖVR Övriga partier 7897 0,87 0 14424 1,65 0

Landsting Västra Götalands län

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 909776 873945
Ogiltiga röster blanka 25356
Ogiltiga röster övriga 466 21500
Summa avgivna röster 935598 895445
Röstberättigade 1198343 1167559
Valdeltagande 78,07% 76,69%