2006-09-27 13:59:21 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Landsting Värmlands län

Valdeltagande
2006: 78,24%
+0,38%
2002: 77,86%

16,87%
M
11,03%
C
5,76%
FP
4,98%
KD
41,70%
S
6,48%
V
2,95%
MP
7,07%
SjvV
0,51%
SPI
2,55%
SD
0,10%
ÖVR
Samtliga 218 distrikt räknade.

Landsting Värmlands län

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 27873 16,87 15 20632 12,55 10
C Centerpartiet 18222 11,03 9 14325 8,71 7
FP Folkpartiet liberalerna 9522 5,76 5 12931 7,86 7
KD Kristdemokraterna 8223 4,98 4 9017 5,48 5
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 68904 41,70 36 60072 36,54 31
V Vänsterpartiet 10704 6,48 6 11494 6,99 6
MP Miljöpartiet de gröna 4867 2,95 0 4320 2,63 0
SjvV Sjukvårdspartiet i Värmland 11688 7,07 6 28611 17,40 15
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 840 0,51 0 1163 0,71 0
SD Sverigedemokraterna 4214 2,55 0 1551 0,94 0
ÖVR Övriga partier 169 0,10 0 303 0,18 0

Landsting Värmlands län

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 165226 164419
Ogiltiga röster blanka 4617
Ogiltiga röster övriga 66 3643
Summa avgivna röster 169909 168062
Röstberättigade 217175 215855
Valdeltagande 78,24% 77,86%