2006-09-28 09:11:31 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Landsting Örebro län

Valdeltagande
2006: 80,02%
+0,74%
2002: 79,28%

17,84%
M
7,82%
C
7,34%
FP
8,00%
KD
43,67%
S
6,93%
V
4,12%
MP
0,60%
SPI
3,59%
SD
0,10%
ÖVR
Samtliga 208 distrikt räknade.

Landsting Örebro län

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 29879 17,84 13 19544 11,83 9
C Centerpartiet 13102 7,82 5 11824 7,16 5
FP Folkpartiet liberalerna 12284 7,34 5 18366 11,12 8
KD Kristdemokraterna 13398 8,00 6 14969 9,06 7
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 73122 43,67 31 74599 45,15 32
V Vänsterpartiet 11609 6,93 5 15651 9,47 7
MP Miljöpartiet de gröna 6901 4,12 3 5967 3,61 3
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 1000 0,60 0 1369 0,83 0
SD Sverigedemokraterna 6005 3,59 3 2444 1,48 0
ÖVR Övriga partier 160 0,10 0 497 0,30 0

Landsting Örebro län

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 167460 165230
Ogiltiga röster blanka 4665
Ogiltiga röster övriga 38 3536
Summa avgivna röster 172163 168766
Röstberättigade 215153 212886
Valdeltagande 80,02% 79,28%