2006-09-26 14:04:17 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Landsting Västmanlands län

Valdeltagande
2006: 77,44%
+1,85%
2002: 75,59%

20,83%
M
7,81%
C
9,42%
FP
6,34%
KD
37,19%
S
6,75%
V
3,70%
MP
1,25%
SPI
4,44%
SjvU
2,27%
ÖVR
Samtliga 156 distrikt räknade.

Landsting Västmanlands län

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 30300 20,83 17 18457 13,12 11
C Centerpartiet 11363 7,81 6 7885 5,61 5
FP Folkpartiet liberalerna 13701 9,42 7 18479 13,14 11
KD Kristdemokraterna 9228 6,34 5 11025 7,84 6
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 54095 37,19 30 62874 44,70 37
V Vänsterpartiet 9820 6,75 5 13703 9,74 8
MP Miljöpartiet de gröna 5385 3,70 3 5359 3,81 3
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 1812 1,25 0 1146 0,81 0
SjvU Sjukvårdspartiet - Västmanland 6465 4,44 4
ÖVR Övriga partier 3298 2,27 0 1723 1,23 0

Landsting Västmanlands län

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 145467 140651
Ogiltiga röster blanka 4920
Ogiltiga röster övriga 49 3508
Summa avgivna röster 150436 144159
Röstberättigade 194262 190715
Valdeltagande 77,44% 75,59%