2006-09-25 13:52:27 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Landsting Dalarnas län

Valdeltagande
2006: 77,85%
+1,99%
2002: 75,86%

19,42%
M
12,70%
C
5,69%
FP
5,95%
KD
38,19%
S
6,51%
V
3,78%
MP
0,98%
SPI
3,86%
dsp
0,70%
Ofa
2,22%
ÖVR
Samtliga 194 distrikt räknade.

Landsting Dalarnas län

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 31747 19,42 18 23126 14,48 12
C Centerpartiet 20757 12,70 11 18467 11,56 10
FP Folkpartiet liberalerna 9300 5,69 5 13384 8,38 7
KD Kristdemokraterna 9728 5,95 5 10750 6,73 6
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 62445 38,19 33 65578 41,06 37
V Vänsterpartiet 10637 6,51 5 14588 9,13 8
MP Miljöpartiet de gröna 6181 3,78 3 6034 3,78 3
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 1596 0,98 0 3407 2,13 0
dsp Dalarnas Sjukvårdsparti 6318 3,86 3
Ofa Omsorg för alla 1152 0,70 0
ÖVR Övriga partier 3630 2,22 0 4377 2,74 0

Landsting Dalarnas län

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 163491 159711
Ogiltiga röster blanka 6013
Ogiltiga röster övriga 75 4737
Summa avgivna röster 169579 164448
Röstberättigade 217836 216778
Valdeltagande 77,85% 75,86%