2006-09-26 14:55:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Landsting Gävleborgs län

Valdeltagande
2006: 76,96%
+1,04%
2002: 75,92%

16,68%
M
12,88%
C
6,01%
FP
5,20%
KD
37,58%
S
8,06%
V
3,76%
MP
6,75%
SJPG
0,12%
SPI
2,87%
SD
0,09%
ÖVR
Samtliga 205 distrikt räknade.

Landsting Gävleborgs län

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 27266 16,68 13 16015 9,85 8
C Centerpartiet 21059 12,88 10 22414 13,79 10
FP Folkpartiet liberalerna 9823 6,01 5 16256 10,00 8
KD Kristdemokraterna 8502 5,20 4 11208 6,90 5
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 61451 37,58 29 60285 37,10 28
V Vänsterpartiet 13186 8,06 6 16932 10,42 8
MP Miljöpartiet de gröna 6148 3,76 3 6900 4,25 3
SJPG Sjukvårdspartiet Gävleborg 11031 6,75 5 11320 6,97 5
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 202 0,12 0
SD Sverigedemokraterna 4686 2,87 0
ÖVR Övriga partier 148 0,09 0 1182 0,73 0

Landsting Gävleborgs län

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 163502 162512
Ogiltiga röster blanka 4936
Ogiltiga röster övriga 101 3860
Summa avgivna röster 168539 166372
Röstberättigade 219008 219138
Valdeltagande 76,96% 75,92%