2006-09-28 09:19:49 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Landsting Västernorrlands län

Valdeltagande
2006: 78,80%
+0,97%
2002: 77,83%

16,80%
M
10,10%
C
5,06%
FP
5,09%
KD
43,84%
S
6,04%
V
3,21%
MP
7,22%
SJVP
0,52%
SPI
2,10%
ÖVR
Samtliga 173 distrikt räknade.

Landsting Västernorrlands län

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 25060 16,80 13 13965 9,40 7
C Centerpartiet 15067 10,10 8 14506 9,77 8
FP Folkpartiet liberalerna 7551 5,06 4 11166 7,52 6
KD Kristdemokraterna 7592 5,09 5 9893 6,66 5
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 65374 43,84 34 68601 46,18 37
V Vänsterpartiet 9011 6,04 5 13352 8,99 7
MP Miljöpartiet de gröna 4793 3,21 2 4671 3,14 2
SJVP Sjukvårdspartiet - Västernorrland 10772 7,22 6 9836 6,62 5
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 773 0,52 0 973 0,66 0
ÖVR Övriga partier 3133 2,10 0 1575 1,06 0

Landsting Västernorrlands län

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 149126 148538
Ogiltiga röster blanka 3319
Ogiltiga röster övriga 74 2701
Summa avgivna röster 152519 151239
Röstberättigade 193542 194330
Valdeltagande 78,80% 77,83%