2006-09-27 13:19:29 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Landsting Jämtlands län

Valdeltagande
2006: 76,71%
+0,79%
2002: 75,92%

16,39%
M
20,31%
C
5,09%
FP
3,70%
KD
39,37%
S
8,99%
V
4,68%
MP
1,48%
ÖVR
Samtliga 110 distrikt räknade.

Landsting Jämtlands län

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 12251 16,39 9 7116 9,50 5
C Centerpartiet 15181 20,31 11 13350 17,82 10
FP Folkpartiet liberalerna 3802 5,09 3 4776 6,37 3
KD Kristdemokraterna 2765 3,70 2 3404 4,54 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 29420 39,37 22 31178 41,61 23
V Vänsterpartiet 6718 8,99 5 8020 10,70 6
MP Miljöpartiet de gröna 3496 4,68 3 3426 4,57 3
ÖVR Övriga partier 1103 1,48 0 3666 4,89 3

Landsting Jämtlands län

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 74736 74936
Ogiltiga röster blanka 2595
Ogiltiga röster övriga 51 1713
Summa avgivna röster 77382 76649
Röstberättigade 100871 100965
Valdeltagande 76,71% 75,92%