2006-09-27 16:45:44 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Landsting Västerbottens län

Valdeltagande
2006: 79,69%
+1,15%
2002: 78,54%

11,35%
M
11,41%
C
9,52%
FP
7,60%
KD
44,13%
S
8,84%
V
4,61%
MP
1,47%
RS
1,06%
ÖVR
Samtliga 177 distrikt räknade.

Landsting Västerbottens län

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 17815 11,35 8 10941 7,19 5
C Centerpartiet 17924 11,41 8 17400 11,44 8
FP Folkpartiet liberalerna 14946 9,52 7 18403 12,10 9
KD Kristdemokraterna 11936 7,60 6 12578 8,27 6
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 69291 44,13 32 67332 44,26 33
V Vänsterpartiet 13888 8,84 7 17311 11,38 8
MP Miljöpartiet de gröna 7245 4,61 3 5108 3,36 2
RS Rättvisepartiet Socialisterna 2313 1,47 0
ÖVR Övriga partier 1667 1,06 0 3043 2,00 0

Landsting Västerbottens län

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 157025 152116
Ogiltiga röster blanka 4151
Ogiltiga röster övriga 82 3395
Summa avgivna röster 161258 155511
Röstberättigade 202353 197991
Valdeltagande 79,69% 78,54%