2006-09-26 14:59:32 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Landsting Norrbottens län

Valdeltagande
2006: 78,67%
+0,49%
2002: 78,18%

10,35%
M
6,10%
C
5,40%
FP
3,62%
KD
42,82%
S
8,40%
V
3,06%
MP
15,44%
NS
4,81%
ÖVR
Samtliga 210 distrikt räknade.

Landsting Norrbottens län

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 15897 10,35 8 11395 7,42 5
C Centerpartiet 9379 6,10 4 8470 5,52 4
FP Folkpartiet liberalerna 8293 5,40 4 7831 5,10 4
KD Kristdemokraterna 5557 3,62 3 6172 4,02 3
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 65800 42,82 31 58936 38,38 27
V Vänsterpartiet 12906 8,40 6 17474 11,38 8
MP Miljöpartiet de gröna 4709 3,06 2 5930 3,86 3
NS Norrbottens Sjukvårdsparti 23722 15,44 13 35593 23,18 17
ÖVR Övriga partier 7392 4,81 0 1761 1,15 0

Landsting Norrbottens län

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 153655 153562
Ogiltiga röster blanka 3555
Ogiltiga röster övriga 76 2441
Summa avgivna röster 157286 156003
Röstberättigade 199928 199532
Valdeltagande 78,67% 78,18%