2006-10-02 13:12:07 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Landstingsvalkrets Stockholm 6 Yttre Västerort

Område M C FP KD S V MP Fi ÖVR BLANK OG VDT
Hässelby 1, Hässelby Strand V 21,59% 3,38% 6,53% 6,53% 38,39% 8,63% 7,23% 0,70% 7,00% 1,83% 0,00% 67,62%
Hässelby 2, Hässelby Strand S 30,46% 3,32% 10,78% 7,82% 31,63% 5,12% 6,29% 0,45% 4,13% 1,33% 0,00% 74,85%
Hässelby 3, Hässelby Strand N 18,27% 2,59% 6,70% 5,95% 43,46% 8,86% 7,46% 1,19% 5,51% 2,12% 0,00% 64,81%
Hässelby 4, Hässelby Strand Ö 28,30% 2,36% 8,25% 6,13% 36,79% 9,32% 4,95% 0,35% 3,54% 1,96% 0,12% 69,50%
Hässelby 5, Hässelby Gård S 19,63% 1,96% 7,36% 4,54% 40,98% 11,90% 6,63% 0,98% 6,01% 1,33% 0,00% 60,29%
Hässelby 6, Hässelby Gård Ö 22,16% 1,60% 5,21% 6,14% 40,85% 10,01% 7,61% 0,67% 5,74% 1,32% 0,00% 64,87%
Hässelby 7, Hässelby Gård N 16,82% 1,18% 8,35% 4,00% 44,94% 10,12% 8,59% 1,29% 4,71% 1,50% 0,12% 61,23%
Hässelby 8, Hässelby Gård C 19,04% 1,46% 7,08% 4,27% 45,89% 7,80% 6,97% 1,14% 6,35% 1,23% 0,00% 64,06%
Hässelby 9, Hässelby Gård V 29,34% 2,99% 11,10% 5,60% 31,56% 6,95% 6,95% 1,06% 4,44% 2,26% 0,09% 74,93%
Hässelby 10, Hässelby Villastad S 55,25% 4,56% 14,55% 8,18% 11,01% 1,81% 3,11% 0,07% 1,45% 0,79% 0,00% 90,45%
Hässelby 11, Hässelby Villastad SV 49,07% 3,38% 13,72% 6,97% 18,32% 2,80% 4,53% 0,29% 0,93% 0,85% 0,00% 86,24%
Hässelby 12, Hässelby Villastad SÖ 45,09% 4,04% 15,81% 7,42% 17,98% 2,70% 4,27% 0,30% 2,40% 1,47% 0,15% 87,49%
Hässelby 13, Hässelby Villastad C 27,95% 2,86% 9,78% 4,52% 37,18% 8,12% 4,61% 0,65% 4,34% 2,87% 0,00% 71,08%
Hässelby 14, Hässelby Villastad V 46,86% 2,04% 12,26% 6,96% 21,57% 3,56% 3,71% 0,23% 2,80% 1,78% 0,00% 88,72%
Hässelby 15, Hässelby Villastad N 43,42% 3,83% 9,57% 7,20% 27,79% 3,06% 3,06% 0,15% 1,91% 1,43% 0,00% 88,33%
Hässelby 16, Hässelby Villastad NÖ 42,93% 3,38% 12,18% 6,69% 25,11% 3,61% 3,08% 0,30% 2,71% 1,26% 0,00% 87,92%
Hässelby 17, Hässelby Villastad Ö 35,71% 3,52% 12,07% 6,84% 29,07% 4,12% 4,12% 0,30% 4,23% 1,58% 0,10% 74,94%
Kista 1, Akalla C 12,85% 1,72% 4,77% 2,78% 51,52% 15,89% 7,68% 0,26% 2,52% 1,30% 0,26% 52,64%
Kista 2, Akalla Ö 13,08% 0,87% 4,73% 2,62% 49,56% 16,69% 8,22% 0,62% 3,61% 0,99% 0,12% 56,94%
Kista 3, Akalla N 20,81% 1,73% 6,36% 5,09% 40,00% 15,14% 8,09% 0,69% 2,08% 1,48% 0,00% 67,43%
Kista 4, Akalla V 26,46% 3,14% 9,64% 4,93% 35,31% 10,54% 6,05% 0,22% 3,70% 2,30% 0,00% 79,39%
Kista 5, Akalla S 21,54% 2,95% 10,00% 3,21% 39,62% 11,41% 7,69% 0,51% 3,08% 1,39% 0,00% 75,19%
Kista 6, Husby N 21,48% 2,20% 5,84% 7,60% 42,18% 12,00% 4,96% 0,66% 3,08% 1,30% 0,00% 66,52%
Kista 7, Husby SV 9,92% 1,26% 4,75% 1,96% 56,56% 15,64% 7,12% 0,70% 2,09% 0,97% 0,14% 51,94%
Kista 8, Husby C 10,00% 2,26% 5,48% 3,71% 49,35% 18,55% 7,26% 0,81% 2,58% 1,27% 0,32% 48,88%
Kista 9, Husby S 12,71% 2,12% 5,30% 3,93% 54,77% 10,89% 7,56% 0,76% 1,97% 1,49% 0,15% 52,71%
Kista 10, Husby Ö 10,92% 1,61% 5,58% 2,48% 51,36% 14,89% 9,80% 0,74% 2,61% 1,46% 0,24% 50,43%
Kista 11, Husby V 7,46% 1,13% 5,63% 2,54% 53,24% 19,86% 7,18% 0,70% 2,25% 0,42% 0,00% 52,16%
Kista 12, Kista V 26,76% 2,47% 10,91% 3,80% 34,06% 10,06% 8,25% 1,14% 2,56% 1,40% 0,00% 75,98%
Kista 13, Kista C 25,51% 2,41% 7,98% 5,57% 34,88% 12,71% 7,24% 1,11% 2,60% 1,37% 0,00% 70,65%
Kista 14, Kista S 21,77% 2,15% 12,00% 5,38% 32,62% 13,08% 7,86% 0,99% 4,14% 1,39% 0,08% 79,10%
Kista 15, Kista Ö 24,65% 4,03% 8,76% 4,84% 35,02% 9,56% 9,68% 1,15% 2,30% 1,48% 0,00% 64,21%
Kista 16, Kista N 25,91% 2,32% 10,08% 4,03% 34,38% 12,80% 6,85% 1,01% 2,62% 1,88% 0,00% 65,48%
Spånga 1, Sundby 49,05% 2,69% 12,76% 6,94% 18,66% 2,78% 4,08% 0,61% 2,43% 1,11% 0,09% 70,54%
Spånga 2, Flysta 44,81% 5,27% 13,33% 8,53% 17,36% 2,87% 4,50% 0,62% 2,71% 1,60% 0,08% 84,65%
Spånga 3, Solhem Ö 39,66% 4,19% 15,08% 7,26% 20,20% 5,31% 5,77% 0,28% 2,23% 1,38% 0,00% 84,55%
Spånga 4, Solhem S 46,21% 3,31% 15,08% 7,36% 18,25% 3,61% 4,64% 0,22% 1,32% 1,74% 0,00% 87,81%
Spånga 5, Solhem V och Lunda 43,15% 4,82% 16,90% 7,55% 17,75% 2,36% 5,95% 0,28% 1,23% 1,49% 0,00% 88,40%
Spånga 6, Solhem N 34,65% 2,60% 13,31% 7,66% 26,91% 6,10% 6,10% 0,37% 2,30% 1,90% 0,00% 78,79%
Spånga 7, Bromsten V 34,13% 2,88% 11,70% 6,62% 28,09% 6,23% 6,14% 0,58% 3,64% 2,34% 0,00% 77,45%
Spånga 8, Bromsten Ö 31,02% 3,52% 9,97% 9,37% 29,51% 7,25% 5,94% 1,21% 2,22% 1,88% 0,10% 78,89%
Spånga 9, Bromsten S 33,66% 3,61% 10,56% 9,84% 25,27% 6,95% 7,22% 0,54% 2,35% 1,60% 0,00% 77,60%
Spånga 10, Tensta V 5,29% 0,97% 3,20% 2,09% 58,14% 17,52% 10,01% 0,56% 2,23% 0,69% 0,00% 48,82%
Spånga 11, Tensta NV 10,54% 0,58% 5,56% 3,36% 49,13% 16,57% 10,89% 0,46% 2,90% 1,15% 0,00% 58,71%
Spånga 12, Tensta N 15,53% 0,93% 3,94% 4,63% 53,30% 12,51% 5,21% 0,70% 3,24% 0,46% 0,12% 60,61%
Spånga 13, Tensta S 5,59% 0,13% 2,66% 2,53% 68,84% 13,72% 4,93% 0,53% 1,07% 0,40% 0,00% 51,93%
Spånga 14, Tensta SV 11,33% 1,00% 4,86% 6,72% 51,43% 16,19% 6,60% 0,62% 1,25% 0,98% 0,37% 59,99%
Spånga 15, Tensta NÖ 8,66% 0,57% 2,84% 4,40% 68,04% 9,66% 4,97% 0,00% 0,85% 0,56% 0,00% 50,75%
Spånga 16, Tensta Ö 14,39% 1,35% 5,10% 7,20% 51,27% 13,94% 4,20% 0,75% 1,80% 0,60% 0,00% 62,36%
Spånga 17, Rinkeby NV 8,53% 1,08% 2,64% 2,52% 60,22% 13,22% 8,41% 0,72% 2,64% 0,00% 0,00% 56,37%
Spånga 18, Rinkeby V 8,35% 1,31% 2,62% 4,58% 64,65% 10,80% 5,56% 0,49% 1,64% 0,97% 0,00% 53,42%
Spånga 19, Rinkeby S 8,45% 0,92% 1,59% 3,17% 64,99% 13,21% 6,21% 0,53% 0,92% 0,13% 0,13% 50,26%
Spånga 20, Rinkeby N 10,72% 1,38% 1,99% 2,91% 58,96% 16,85% 5,51% 0,00% 1,68% 0,76% 0,00% 54,07%
Spånga 21, Rinkeby C 7,35% 0,75% 2,25% 4,20% 62,52% 15,89% 5,40% 0,45% 1,20% 1,33% 0,00% 52,85%
Spånga 22, Rinkeby NÖ 8,14% 0,18% 0,88% 5,31% 65,31% 12,39% 6,02% 0,71% 1,06% 1,22% 0,00% 40,40%
Spånga 23, Rinkeby Ö 6,92% 0,53% 1,07% 2,93% 67,38% 13,72% 5,06% 0,40% 2,00% 0,40% 0,00% 50,07%
Spånga 24, Tensta C 11,94% 0,92% 3,28% 6,04% 57,09% 11,94% 6,43% 0,66% 1,71% 0,26% 0,00% 58,50%
Vällingby 1, Vällingby N 31,03% 3,10% 11,61% 6,01% 31,03% 6,21% 5,11% 0,80% 5,11% 0,99% 0,00% 76,56%
Vällingby 2, Vällingby V 25,64% 3,58% 11,98% 7,17% 32,36% 7,61% 6,49% 1,01% 4,14% 2,83% 0,00% 74,78%
Vällingby 3, Vällingby Ö 24,20% 2,92% 10,40% 6,41% 33,92% 9,52% 6,51% 1,85% 4,28% 2,09% 0,00% 71,40%
Vällingby 4, Vällingby S 19,16% 1,28% 9,82% 5,21% 42,93% 9,82% 6,78% 0,69% 4,32% 1,45% 0,00% 66,86%
Vällingby 5, Grimsta V 15,67% 1,84% 6,49% 5,26% 41,00% 13,10% 8,45% 0,86% 7,34% 2,50% 0,12% 65,91%
Vällingby 6, Grimsta Ö 19,90% 1,76% 7,25% 5,39% 40,69% 9,22% 9,12% 0,78% 5,88% 2,21% 0,00% 68,04%
Vällingby 7, Råcksta S 23,45% 3,24% 8,26% 6,49% 37,17% 8,55% 6,19% 1,18% 5,46% 1,74% 0,00% 68,25%
Vällingby 8, Råcksta V 23,32% 2,32% 7,81% 6,35% 40,29% 8,06% 6,96% 0,85% 4,03% 2,03% 0,12% 70,57%
Vällingby 9, Råcksta Ö 28,24% 3,56% 10,04% 5,96% 30,75% 7,22% 8,58% 1,26% 4,39% 1,85% 0,00% 69,08%
Vällingby 10, Nälsta Ö 40,60% 3,46% 15,87% 8,96% 20,84% 3,13% 4,54% 0,76% 1,84% 1,49% 0,00% 87,44%
Vällingby 11, Nälsta S 38,01% 4,32% 15,44% 8,42% 22,14% 4,21% 4,43% 0,43% 2,59% 1,17% 0,00% 84,34%
Vällingby 12, Nälsta V 41,69% 2,52% 16,01% 8,56% 21,15% 4,03% 4,33% 0,70% 1,01% 1,10% 0,00% 89,09%
Vällingby 13, Kälvesta N 38,96% 4,27% 12,89% 9,85% 25,20% 3,69% 3,11% 0,22% 1,81% 2,13% 0,00% 88,63%
Vällingby 14, Kälvesta S 43,27% 4,17% 13,60% 7,02% 22,22% 3,36% 4,31% 0,37% 1,68% 1,16% 0,00% 88,60%
Vällingby 15, Vinsta V 41,78% 3,00% 14,27% 4,14% 27,09% 2,69% 4,86% 0,31% 1,86% 0,51% 0,00% 84,52%
Vällingby 16, Vinsta Ö 34,75% 2,20% 9,56% 8,14% 29,59% 6,59% 5,68% 0,90% 2,58% 1,78% 0,00% 74,98%
I vallokal ej räknade röster 22,86% 2,58% 7,06% 4,97% 39,66% 9,44% 10,04% 0,89% 2,49% 2,24% 0,00%