2006-10-02 13:12:07 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Landstingsvalkrets Stockholm 6 Yttre Västerort

Valdeltagande
2006: 70,29%
-0,45%
2002: 70,74%

27,57%
M
2,60%
C
9,40%
FP
5,92%
KD
36,18%
S
8,62%
V
6,12%
MP
0,64%
Fi
2,95%
ÖVR
Samtliga 74 distrikt räknade.

Landstingsvalkrets Stockholm 6 Yttre Västerort

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 19295 27,57 3 12166 17,39 2
C Centerpartiet 1816 2,60 0 974 1,39 0
FP Folkpartiet liberalerna 6580 9,40 1 9912 14,17 1
KD Kristdemokraterna 4140 5,92 0 4731 6,76 1
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 25319 36,18 4 29484 42,15 4
V Vänsterpartiet 6031 8,62 1 7942 11,35 1
MP Miljöpartiet de gröna 4285 6,12 0 2955 4,22 0
Fi Feministiskt initiativ 445 0,64 0
ÖVR Övriga partier 2063 2,95 0 1781 2,55 0

Landstingsvalkrets Stockholm 6 Yttre Västerort

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 69974 69945
Ogiltiga röster blanka 1019
Ogiltiga röster övriga 26 828
Summa avgivna röster 71019 70773
Röstberättigade 101042 100044
Valdeltagande 70,29% 70,74%