2006-09-27 16:58:42 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Landstingsvalkrets Nordvästkretsen

Valdeltagande
2006: 77,44%
+2,32%
2002: 75,12%

31,19%
M
5,60%
C
7,32%
FP
6,11%
KD
32,54%
S
3,07%
V
3,63%
MP
2,76%
SPI
0,01%
Skåfe
0,31%
SLS
7,10%
SD
0,36%
ÖVR
Samtliga 165 distrikt räknade.

Landstingsvalkrets Nordvästkretsen

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 46779 31,19 10 31116 22,19 8
C Centerpartiet 8397 5,60 2 7624 5,44 2
FP Folkpartiet liberalerna 10974 7,32 2 16052 11,44 4
KD Kristdemokraterna 9170 6,11 2 12524 8,93 3
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 48810 32,54 11 52601 37,50 13
V Vänsterpartiet 4603 3,07 1 6979 4,98 2
MP Miljöpartiet de gröna 5438 3,63 1 4281 3,05 1
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 4141 2,76 0 2641 1,88 0
Skåfe Skånefederalisterna 16 0,01 0 16 0,01 0
SLS Skåne läns sjukvårdsparti 471 0,31 0
SD Sverigedemokraterna 10652 7,10 3
ÖVR Övriga partier 537 0,36 0 6420 4,58 0

Landstingsvalkrets Nordvästkretsen

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 149988 140254
Ogiltiga röster blanka 3723
Ogiltiga röster övriga 58 4068
Summa avgivna röster 153769 144322
Röstberättigade 198569 192131
Valdeltagande 77,44% 75,12%