2006-09-27 16:58:42 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Landstingsvalkrets Nordostkretsen

Valdeltagande
2006: 77,87%
+1,48%
2002: 76,39%

21,25%
M
9,40%
C
8,60%
FP
6,96%
KD
38,52%
S
3,91%
V
3,30%
MP
1,31%
SPI
0,03%
Skåfe
0,29%
SLS
5,91%
SD
0,53%
ÖVR
Samtliga 119 distrikt räknade.

Landstingsvalkrets Nordostkretsen

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 21499 21,25 5 14026 14,37 3
C Centerpartiet 9512 9,40 2 8943 9,16 2
FP Folkpartiet liberalerna 8698 8,60 2 10061 10,31 3
KD Kristdemokraterna 7041 6,96 1 9745 9,98 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 38966 38,52 9 41385 42,40 10
V Vänsterpartiet 3953 3,91 1 5689 5,83 1
MP Miljöpartiet de gröna 3341 3,30 1 3092 3,17 1
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 1326 1,31 0 1152 1,18 0
Skåfe Skånefederalisterna 30 0,03 0 45 0,05 0
SLS Skåne läns sjukvårdsparti 292 0,29 0
SD Sverigedemokraterna 5978 5,91 1
ÖVR Övriga partier 533 0,53 0 3462 3,55 0

Landstingsvalkrets Nordostkretsen

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 101169 97600
Ogiltiga röster blanka 3080
Ogiltiga röster övriga 73 2555
Summa avgivna röster 104322 100155
Röstberättigade 133963 131115
Valdeltagande 77,87% 76,39%