2006-09-27 16:58:42 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Landstingsvalkrets Mellankretsen

Valdeltagande
2006: 80,78%
+1,94%
2002: 78,84%

25,99%
M
6,79%
C
10,69%
FP
3,84%
KD
33,48%
S
4,89%
V
5,46%
MP
1,30%
SPI
0,01%
Skåfe
0,32%
SLS
6,60%
SD
0,64%
ÖVR
Samtliga 174 distrikt räknade.

Landstingsvalkrets Mellankretsen

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 41733 25,99 9 26064 17,37 6
C Centerpartiet 10900 6,79 2 9087 6,06 3
FP Folkpartiet liberalerna 17161 10,69 4 20715 13,81 5
KD Kristdemokraterna 6165 3,84 1 8114 5,41 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 53747 33,48 12 59882 39,91 14
V Vänsterpartiet 7844 4,89 2 10254 6,83 2
MP Miljöpartiet de gröna 8763 5,46 2 6333 4,22 2
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 2080 1,30 0 3087 2,06 0
Skåfe Skånefederalisterna 15 0,01 0 45 0,03 0
SLS Skåne läns sjukvårdsparti 511 0,32 0
SD Sverigedemokraterna 10590 6,60 2
ÖVR Övriga partier 1035 0,64 0 6463 4,31 0

Landstingsvalkrets Mellankretsen

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 160544 150044
Ogiltiga röster blanka 3906
Ogiltiga röster övriga 60 3552
Summa avgivna röster 164510 153596
Röstberättigade 203661 194830
Valdeltagande 80,78% 78,84%