2006-09-27 16:58:42 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Landstingsvalkrets Sydvästkretsen I

Valdeltagande
2006: 72,61%
+1,05%
2002: 71,56%

26,35%
M
2,24%
C
8,41%
FP
2,84%
KD
36,78%
S
6,30%
V
6,02%
MP
3,37%
SPI
0,00%
Skåfe
0,17%
SLS
5,97%
SD
1,53%
ÖVR
Samtliga 166 distrikt räknade.

Landstingsvalkrets Sydvästkretsen I

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 40705 26,35 9 26122 17,85 6
C Centerpartiet 3464 2,24 1 1647 1,13 0
FP Folkpartiet liberalerna 12999 8,41 3 16526 11,29 4
KD Kristdemokraterna 4388 2,84 1 6225 4,25 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 56828 36,78 12 61902 42,29 15
V Vänsterpartiet 9738 6,30 3 11961 8,17 3
MP Miljöpartiet de gröna 9307 6,02 2 5558 3,80 1
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 5210 3,37 0 7203 4,92 0
Skåfe Skånefederalisterna 4 0,00 0 47 0,03 0
SLS Skåne läns sjukvårdsparti 256 0,17 0
SD Sverigedemokraterna 9230 5,97 2
ÖVR Övriga partier 2359 1,53 0 9174 6,27 0

Landstingsvalkrets Sydvästkretsen I

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 154488 146365
Ogiltiga röster blanka 3009
Ogiltiga röster övriga 67 2863
Summa avgivna röster 157564 149228
Röstberättigade 217010 208536
Valdeltagande 72,61% 71,56%