2006-09-27 16:58:42 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Landstingsvalkrets Sydvästkretsen II

Valdeltagande
2006: 83,08%
+1,58%
2002: 81,50%

36,57%
M
4,03%
C
7,77%
FP
4,44%
KD
30,94%
S
2,01%
V
2,52%
MP
3,25%
SPI
0,02%
Skåfe
0,08%
SLS
7,41%
SD
0,95%
ÖVR
Samtliga 81 distrikt räknade.

Landstingsvalkrets Sydvästkretsen II

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 28587 36,57 6 20501 27,81 5
C Centerpartiet 3151 4,03 1 2555 3,47 1
FP Folkpartiet liberalerna 6075 7,77 1 7893 10,71 2
KD Kristdemokraterna 3474 4,44 1 4307 5,84 1
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 24188 30,94 5 28679 38,91 7
V Vänsterpartiet 1569 2,01 0 2220 3,01 1
MP Miljöpartiet de gröna 1972 2,52 1 1709 2,32 0
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 2538 3,25 0 2239 3,04 0
Skåfe Skånefederalisterna 14 0,02 0 13 0,02 0
SLS Skåne läns sjukvårdsparti 62 0,08 0
SD Sverigedemokraterna 5796 7,41 1
ÖVR Övriga partier 745 0,95 0 3598 4,88 0

Landstingsvalkrets Sydvästkretsen II

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 78171 73714
Ogiltiga röster blanka 1535
Ogiltiga röster övriga 25 1348
Summa avgivna röster 79731 75062
Röstberättigade 95965 92102
Valdeltagande 83,08% 81,50%