2006-09-27 16:58:42 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Landstingsvalkrets Sydostkretsen

Valdeltagande
2006: 76,74%
+1,96%
2002: 74,78%

29,02%
M
10,59%
C
5,83%
FP
4,88%
KD
32,83%
S
2,99%
V
3,42%
MP
1,12%
SPI
0,00%
Skåfe
1,62%
SLS
6,83%
SD
0,87%
ÖVR
Samtliga 68 distrikt räknade.

Landstingsvalkrets Sydostkretsen

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 15711 29,02 4 10543 20,73 3
C Centerpartiet 5730 10,59 1 5349 10,52 1
FP Folkpartiet liberalerna 3158 5,83 1 4539 8,93 1
KD Kristdemokraterna 2640 4,88 1 3113 6,12 1
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 17773 32,83 4 19746 38,83 5
V Vänsterpartiet 1618 2,99 0 2436 4,79 1
MP Miljöpartiet de gröna 1849 3,42 0 1441 2,83 0
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 605 1,12 0 1436 2,82 0
Skåfe Skånefederalisterna 0 0,00 0 3 0,01 0
SLS Skåne läns sjukvårdsparti 877 1,62 0
SD Sverigedemokraterna 3699 6,83 1
ÖVR Övriga partier 470 0,87 0 2247 4,42 0

Landstingsvalkrets Sydostkretsen

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 54130 50853
Ogiltiga röster blanka 1814
Ogiltiga röster övriga 19 1682
Summa avgivna röster 55963 52535
Röstberättigade 72926 70251
Valdeltagande 76,74% 74,78%