2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Salem

Valdeltagande
2006: 85,48%
+1,73%
2002: 83,75%

35,54%
M
4,95%
C
9,58%
FP
6,39%
KD
28,76%
S
4,09%
V
5,84%
MP
4,85%
ÖVR
Samtliga 8 distrikt räknade.

Kommun Salem

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 2980 35,54 1543 19,84
C Centerpartiet 415 4,95 173 2,22
FP Folkpartiet liberalerna 803 9,58 1442 18,54
KD Kristdemokraterna 536 6,39 740 9,51
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2412 28,76 2819 36,24
V Vänsterpartiet 343 4,09 470 6,04
MP Miljöpartiet de gröna 490 5,84 386 4,96
ÖVR Övriga partier 407 4,85 205 2,64

Kommun Salem

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 8386 7778
Ogiltiga röster blanka 94
Ogiltiga röster övriga 4 86
Summa avgivna röster 8484 7864
Röstberättigade 9925 9390
Valdeltagande 85,48% 83,75%