2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Tyresö

Valdeltagande
2006: 85,53%
+2,31%
2002: 83,22%

38,62%
M
4,87%
C
9,34%
FP
5,93%
KD
26,21%
S
4,88%
V
6,05%
MP
4,09%
ÖVR
Samtliga 25 distrikt räknade.

Kommun Tyresö

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 9313 38,62 4860 21,78
C Centerpartiet 1174 4,87 445 1,99
FP Folkpartiet liberalerna 2252 9,34 4104 18,39
KD Kristdemokraterna 1431 5,93 1749 7,84
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6321 26,21 7860 35,23
V Vänsterpartiet 1176 4,88 1612 7,22
MP Miljöpartiet de gröna 1460 6,05 1104 4,95
ÖVR Övriga partier 986 4,09 579 2,59

Kommun Tyresö

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 24113 22313
Ogiltiga röster blanka 412
Ogiltiga röster övriga 11 310
Summa avgivna röster 24536 22623
Röstberättigade 28686 27184
Valdeltagande 85,53% 83,22%