2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Nykvarn

Valdeltagande
2006: 84,77%
+1,74%
2002: 83,03%

34,60%
M
7,14%
C
7,16%
FP
5,83%
KD
32,56%
S
2,83%
V
4,14%
MP
5,75%
ÖVR
Samtliga 6 distrikt räknade.

Kommun Nykvarn

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 1697 34,60 803 17,57
C Centerpartiet 350 7,14 220 4,81
FP Folkpartiet liberalerna 351 7,16 641 14,03
KD Kristdemokraterna 286 5,83 374 8,18
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1597 32,56 1961 42,91
V Vänsterpartiet 139 2,83 237 5,19
MP Miljöpartiet de gröna 203 4,14 192 4,20
ÖVR Övriga partier 282 5,75 142 3,11

Kommun Nykvarn

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 4905 4570
Ogiltiga röster blanka 103
Ogiltiga röster övriga 2 87
Summa avgivna röster 5010 4657
Röstberättigade 5910 5609
Valdeltagande 84,77% 83,03%