2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Danderyd

Valdeltagande
2006: 88,52%
+0,96%
2002: 87,56%

59,74%
M
6,32%
C
10,63%
FP
9,40%
KD
7,84%
S
1,17%
V
3,02%
MP
1,88%
ÖVR
Samtliga 21 distrikt räknade.

Kommun Danderyd

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 11744 59,74 8644 45,09
C Centerpartiet 1242 6,32 359 1,87
FP Folkpartiet liberalerna 2089 10,63 4733 24,69
KD Kristdemokraterna 1848 9,40 2047 10,68
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1541 7,84 2145 11,19
V Vänsterpartiet 230 1,17 396 2,07
MP Miljöpartiet de gröna 594 3,02 612 3,19
ÖVR Övriga partier 369 1,88 235 1,23

Kommun Danderyd

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 19657 19171
Ogiltiga röster blanka 86
Ogiltiga röster övriga 5 103
Summa avgivna röster 19748 19274
Röstberättigade 22310 22012
Valdeltagande 88,52% 87,56%