2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Sollentuna

Valdeltagande
2006: 85,85%
+1,23%
2002: 84,62%

41,12%
M
5,96%
C
10,85%
FP
7,62%
KD
21,80%
S
4,10%
V
5,22%
MP
3,33%
ÖVR
Samtliga 34 distrikt räknade.

Kommun Sollentuna

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 14841 41,12 8479 24,54
C Centerpartiet 2152 5,96 876 2,54
FP Folkpartiet liberalerna 3917 10,85 7442 21,54
KD Kristdemokraterna 2749 7,62 3429 9,92
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 7867 21,80 10103 29,24
V Vänsterpartiet 1478 4,10 2046 5,92
MP Miljöpartiet de gröna 1883 5,22 1608 4,65
ÖVR Övriga partier 1203 3,33 567 1,64

Kommun Sollentuna

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 36090 34550
Ogiltiga röster blanka 414
Ogiltiga röster övriga 8 377
Summa avgivna röster 36512 34927
Röstberättigade 42532 41274
Valdeltagande 85,85% 84,62%