2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Södertälje

Valdeltagande
2006: 77,51%
+1,36%
2002: 76,15%

26,81%
M
5,37%
C
7,15%
FP
7,24%
KD
35,97%
S
5,60%
V
6,43%
MP
5,44%
ÖVR
Samtliga 50 distrikt räknade.

Kommun Södertälje

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 11505 26,81 5921 14,47
C Centerpartiet 2304 5,37 1377 3,37
FP Folkpartiet liberalerna 3067 7,15 5289 12,93
KD Kristdemokraterna 3109 7,24 3962 9,68
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 15438 35,97 17298 42,28
V Vänsterpartiet 2403 5,60 3072 7,51
MP Miljöpartiet de gröna 2759 6,43 2448 5,98
ÖVR Övriga partier 2335 5,44 1547 3,78

Kommun Södertälje

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 42920 40914
Ogiltiga röster blanka 614
Ogiltiga röster övriga 15 544
Summa avgivna röster 43549 41458
Röstberättigade 56183 54442
Valdeltagande 77,51% 76,15%