2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Norrtälje

Valdeltagande
2006: 80,77%
+2,16%
2002: 78,61%

32,05%
M
9,53%
C
6,68%
FP
6,33%
KD
31,46%
S
4,80%
V
4,88%
MP
4,27%
ÖVR
Samtliga 40 distrikt räknade.

Kommun Norrtälje

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 10613 32,05 5427 17,35
C Centerpartiet 3157 9,53 2695 8,61
FP Folkpartiet liberalerna 2211 6,68 4099 13,10
KD Kristdemokraterna 2096 6,33 2586 8,27
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 10418 31,46 12309 39,34
V Vänsterpartiet 1590 4,80 1941 6,20
MP Miljöpartiet de gröna 1616 4,88 1430 4,57
ÖVR Övriga partier 1413 4,27 800 2,56

Kommun Norrtälje

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 33114 31287
Ogiltiga röster blanka 818
Ogiltiga röster övriga 8 518
Summa avgivna röster 33940 31805
Röstberättigade 42023 40461
Valdeltagande 80,77% 78,61%