2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Älvkarleby

Valdeltagande
2006: 82,46%
+2,93%
2002: 79,53%

14,63%
M
4,57%
C
4,97%
FP
3,71%
KD
54,37%
S
7,61%
V
3,45%
MP
6,69%
ÖVR
Samtliga 9 distrikt räknade.

Kommun Älvkarleby

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 813 14,63 359 6,75
C Centerpartiet 254 4,57 168 3,16
FP Folkpartiet liberalerna 276 4,97 434 8,16
KD Kristdemokraterna 206 3,71 257 4,83
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3022 54,37 3255 61,22
V Vänsterpartiet 423 7,61 534 10,04
MP Miljöpartiet de gröna 192 3,45 184 3,46
ÖVR Övriga partier 372 6,69 126 2,37

Kommun Älvkarleby

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 5558 5317
Ogiltiga röster blanka 118
Ogiltiga röster övriga 4 74
Summa avgivna röster 5680 5391
Röstberättigade 6888 6779
Valdeltagande 82,46% 79,53%