2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Knivsta

Valdeltagande
2006: 85,92%
+2,99%
2002: 82,93%

33,96%
M
10,06%
C
9,93%
FP
7,95%
KD
24,30%
S
3,58%
V
5,52%
MP
4,71%
ÖVR
Samtliga 9 distrikt räknade.

Kommun Knivsta

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 2688 33,96 1436 20,05
C Centerpartiet 796 10,06 485 6,77
FP Folkpartiet liberalerna 786 9,93 1281 17,89
KD Kristdemokraterna 629 7,95 755 10,54
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1923 24,30 2279 31,82
V Vänsterpartiet 283 3,58 391 5,46
MP Miljöpartiet de gröna 437 5,52 361 5,04
ÖVR Övriga partier 373 4,71 174 2,43

Kommun Knivsta

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 7915 7162
Ogiltiga röster blanka 127
Ogiltiga röster övriga 1 113
Summa avgivna röster 8043 7275
Röstberättigade 9361 8772
Valdeltagande 85,92% 82,93%