2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Uppsala

Valdeltagande
2006: 83,96%
+2,30%
2002: 81,66%

26,89%
M
8,61%
C
11,25%
FP
7,03%
KD
26,88%
S
6,52%
V
7,83%
MP
4,99%
ÖVR
Samtliga 107 distrikt räknade.

Kommun Uppsala

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 31252 26,89 16236 15,06
C Centerpartiet 10002 8,61 5450 5,05
FP Folkpartiet liberalerna 13079 11,25 20110 18,65
KD Kristdemokraterna 8165 7,03 9562 8,87
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 31237 26,88 36370 33,73
V Vänsterpartiet 7577 6,52 10086 9,35
MP Miljöpartiet de gröna 9097 7,83 7439 6,90
ÖVR Övriga partier 5798 4,99 2589 2,40

Kommun Uppsala

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 116207 107842
Ogiltiga röster blanka 1798
Ogiltiga röster övriga 31 1714
Summa avgivna röster 118036 109556
Röstberättigade 140588 134154
Valdeltagande 83,96% 81,66%