2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Vingåker

Valdeltagande
2006: 83,33%
+1,08%
2002: 82,25%

18,41%
M
7,80%
C
4,12%
FP
6,12%
KD
51,00%
S
3,98%
V
4,45%
MP
4,12%
ÖVR
Samtliga 9 distrikt räknade.

Kommun Vingåker

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 1050 18,41 621 11,09
C Centerpartiet 445 7,80 418 7,47
FP Folkpartiet liberalerna 235 4,12 484 8,65
KD Kristdemokraterna 349 6,12 461 8,24
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2909 51,00 2966 52,98
V Vänsterpartiet 227 3,98 278 4,97
MP Miljöpartiet de gröna 254 4,45 281 5,02
ÖVR Övriga partier 235 4,12 89 1,59

Kommun Vingåker

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 5704 5598
Ogiltiga röster blanka 86
Ogiltiga röster övriga 0 58
Summa avgivna röster 5790 5656
Röstberättigade 6948 6877
Valdeltagande 83,33% 82,25%