2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Gnesta

Valdeltagande
2006: 82,58%
+2,30%
2002: 80,28%

26,14%
M
11,32%
C
5,54%
FP
5,58%
KD
34,46%
S
4,86%
V
7,31%
MP
4,79%
ÖVR
Samtliga 8 distrikt räknade.

Kommun Gnesta

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 1566 26,14 834 14,46
C Centerpartiet 678 11,32 598 10,37
FP Folkpartiet liberalerna 332 5,54 658 11,41
KD Kristdemokraterna 334 5,58 493 8,55
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2064 34,46 2327 40,34
V Vänsterpartiet 291 4,86 381 6,60
MP Miljöpartiet de gröna 438 7,31 374 6,48
ÖVR Övriga partier 287 4,79 104 1,80

Kommun Gnesta

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 5990 5769
Ogiltiga röster blanka 129
Ogiltiga röster övriga 1 77
Summa avgivna röster 6120 5846
Röstberättigade 7411 7282
Valdeltagande 82,58% 80,28%