2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Nyköping

Valdeltagande
2006: 84,07%
+1,42%
2002: 82,65%

23,63%
M
7,32%
C
6,74%
FP
7,55%
KD
40,39%
S
4,81%
V
5,18%
MP
4,38%
ÖVR
Samtliga 34 distrikt räknade.

Kommun Nyköping

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 7543 23,63 4001 12,97
C Centerpartiet 2337 7,32 1841 5,97
FP Folkpartiet liberalerna 2152 6,74 3477 11,27
KD Kristdemokraterna 2409 7,55 2884 9,35
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 12893 40,39 14633 47,43
V Vänsterpartiet 1536 4,81 2278 7,38
MP Miljöpartiet de gröna 1653 5,18 1328 4,30
ÖVR Övriga partier 1399 4,38 412 1,34

Kommun Nyköping

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 31922 30854
Ogiltiga röster blanka 684
Ogiltiga röster övriga 15 447
Summa avgivna röster 32621 31301
Röstberättigade 38804 37870
Valdeltagande 84,07% 82,65%