2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Oxelösund

Valdeltagande
2006: 81,92%
+1,02%
2002: 80,90%

18,51%
M
3,43%
C
5,72%
FP
4,62%
KD
50,72%
S
8,11%
V
4,74%
MP
4,16%
ÖVR
Samtliga 8 distrikt räknade.

Kommun Oxelösund

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 1285 18,51 666 9,81
C Centerpartiet 238 3,43 129 1,90
FP Folkpartiet liberalerna 397 5,72 599 8,82
KD Kristdemokraterna 321 4,62 400 5,89
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3522 50,72 3815 56,18
V Vänsterpartiet 563 8,11 793 11,68
MP Miljöpartiet de gröna 329 4,74 322 4,74
ÖVR Övriga partier 289 4,16 67 0,99

Kommun Oxelösund

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 6944 6791
Ogiltiga röster blanka 169
Ogiltiga röster övriga 4 95
Summa avgivna röster 7117 6886
Röstberättigade 8688 8512
Valdeltagande 81,92% 80,90%