2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Flen

Valdeltagande
2006: 81,93%
+1,60%
2002: 80,33%

20,22%
M
8,67%
C
4,94%
FP
5,64%
KD
46,45%
S
5,38%
V
4,28%
MP
4,42%
ÖVR
Samtliga 11 distrikt räknade.

Kommun Flen

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 2004 20,22 1180 12,13
C Centerpartiet 859 8,67 731 7,52
FP Folkpartiet liberalerna 490 4,94 902 9,28
KD Kristdemokraterna 559 5,64 842 8,66
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4604 46,45 4679 48,12
V Vänsterpartiet 533 5,38 733 7,54
MP Miljöpartiet de gröna 424 4,28 441 4,54
ÖVR Övriga partier 438 4,42 216 2,22

Kommun Flen

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 9911 9724
Ogiltiga röster blanka 173
Ogiltiga röster övriga 6 119
Summa avgivna röster 10090 9843
Röstberättigade 12315 12253
Valdeltagande 81,93% 80,33%