2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Katrineholm

Valdeltagande
2006: 82,85%
+1,63%
2002: 81,22%

19,10%
M
6,68%
C
7,18%
FP
5,67%
KD
48,01%
S
4,34%
V
5,17%
MP
3,86%
ÖVR
Samtliga 26 distrikt räknade.

Kommun Katrineholm

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 3824 19,10 2131 10,90
C Centerpartiet 1338 6,68 1167 5,97
FP Folkpartiet liberalerna 1438 7,18 1923 9,84
KD Kristdemokraterna 1135 5,67 1523 7,79
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 9613 48,01 10293 52,67
V Vänsterpartiet 868 4,34 1093 5,59
MP Miljöpartiet de gröna 1035 5,17 981 5,02
ÖVR Övriga partier 772 3,86 432 2,21

Kommun Katrineholm

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 20023 19543
Ogiltiga röster blanka 333
Ogiltiga röster övriga 5 271
Summa avgivna röster 20361 19814
Röstberättigade 24576 24394
Valdeltagande 82,85% 81,22%