2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Eskilstuna

Valdeltagande
2006: 79,61%
+2,14%
2002: 77,47%

21,60%
M
5,96%
C
6,91%
FP
5,79%
KD
44,06%
S
5,38%
V
5,35%
MP
4,95%
ÖVR
Samtliga 57 distrikt räknade.

Kommun Eskilstuna

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 11576 21,60 6164 12,23
C Centerpartiet 3192 5,96 2218 4,40
FP Folkpartiet liberalerna 3706 6,91 6370 12,64
KD Kristdemokraterna 3104 5,79 3814 7,57
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 23614 44,06 24090 47,79
V Vänsterpartiet 2882 5,38 3920 7,78
MP Miljöpartiet de gröna 2869 5,35 2501 4,96
ÖVR Övriga partier 2652 4,95 1327 2,63

Kommun Eskilstuna

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 53595 50404
Ogiltiga röster blanka 1086
Ogiltiga röster övriga 24 876
Summa avgivna röster 54705 51280
Röstberättigade 68718 66196
Valdeltagande 79,61% 77,47%