2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Strängnäs

Valdeltagande
2006: 83,13%
+3,03%
2002: 80,10%

32,40%
M
7,57%
C
8,25%
FP
6,70%
KD
32,49%
S
3,72%
V
4,67%
MP
4,20%
ÖVR
Samtliga 20 distrikt räknade.

Kommun Strängnäs

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 6130 32,40 3220 18,36
C Centerpartiet 1432 7,57 955 5,45
FP Folkpartiet liberalerna 1562 8,25 2858 16,30
KD Kristdemokraterna 1268 6,70 1659 9,46
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6148 32,49 6742 38,45
V Vänsterpartiet 704 3,72 1042 5,94
MP Miljöpartiet de gröna 883 4,67 787 4,49
ÖVR Övriga partier 795 4,20 271 1,55

Kommun Strängnäs

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 18922 17534
Ogiltiga röster blanka 363
Ogiltiga röster övriga 6 272
Summa avgivna röster 19291 17806
Röstberättigade 23205 22231
Valdeltagande 83,13% 80,10%